När du jobbar med statistik som statistiker eller analytiker kan du glädjas över att ha tillgång till en oerhört bred och varierad arbetsmarknad med möjligheter till jobb inom flera typer av organisationer. Det finns ett stort behov av statistikkunnig personal inom i stort sett alla typer av branscher och det är många gånger en yrkesroll som företag är beroende av för att kunna fungera och utvecklas. Vill man som företag eller organisation uppnå någon typ av förbättring med exempelvis en produkt eller kanske en service eller tjänst så krävs nästan alltid någon form av analytiskt arbete och det är här statistiska metoder kommer in i bilden.

Områden inom statistik

Fördelen med att jobba med statistik som yrke är framförallt möjligheterna att arbeta inom i stort sett alla typer av branscher på arbetsmarknaden. Statistik behövs nästan överallt, men det krävs kunnig och utbildad personal för att arbetet ska utföras korrekt och vara effektivt.

Inom området för statistik finns en hel del olika undergrenar som samtliga handlar om att se till sannolikheter inför ett framtida beslut eller händelse. Det kan handla om att jobba med så kallad urvalsdragning i de fall exempelvis en butikskedja vill få en bättre förståelse för en kundtyp vid kampanjtider eller att räkna fram skattningar och jobba med modellering av osäkerheten för något särskilt.

För att se arbetsområdets bredd kan vi även nämna sjukhus där man många gånger behöver veta hur vårdsalarna ska ställas upp och då behövs det modelleras och testas. Det brukar även talas om ”big-data” i dagens samhälle, vilket är ett bevis på statistikens betydande område för framtiden och den snabba teknologiska utvecklingen vi lever i. Analytiskt arbete inom alla typer av områden är och kommer bli ännu viktigare i framtiden.

statistik

Vad krävs av dig som person?

För att jobba med statistik krävs självklart ett stort intresse för matematik och siffror då man i sitt framtida jobb kommer att räkna, analysera och tolka uträkningar och beräkningar på diverse projekt. Det brukar också ses som en stor fördel om man som person är organiserad och av analyserande karaktär. Att dessutom vara öppensinnad i den mån att man aldrig ”tror sig veta” något innan det faktiskt är bevisat är en uppskattad egenskap inom statistikbranschen.

Nyfikenhet är ett ledord för den som ska jobba och göra karriär inom statistik och analys, ett brinnande intresse för nya saker är viktigt att ha med sig när man exempelvis ska jobba med ett visst projekt under en viss tid.

Vad krävs för utbildning?

För att jobba med statistik som antingen statistiker, utredare eller många gånger analytiker krävs utbildning inom ekonomi där man inom studierna fokuserar på statistikområdet. De grundliga ekonomikurserna som företagsekonomi innehåller baskurser i statistik och där utöver behöver man studera mer avancerade statistik– och matematikkurser. Det är också en fördel att studera andra ämnen som exempelvis juridik eller organisationskunskap för att på bästa sätt förbereda sig inför en framtid som statistiker.

Framtiden för jobb inom statistik

Framtiden för statistiker på arbetsmarknaden ser verkligen ljus ut, det brukar ofta nämnas som ett så kallat ”framtidsjobb” som i takt med samhällets och teknologins utveckling kommer att bli ännu mer betydande om ett par år. Enligt SACO:s rapport om studier och arbeten ”framtidsutsikter” från 2014 beskrivs just yrken som statistiker och matematiker som några av de allra viktigaste för den närliggande och även långsiktiga framtiden.

Idag och även den närmaste tiden finns ingen stor konkurrens om de jobb som ligger ute på arbetsmarknaden och du har dessutom möjligheten att välja rätt så fritt mellan typ av bransch då behovet av statistiker och analytiker i stort sett finns överallt. Det är heller ingen dragen gräns mellan privat -och offentlig sektor, så väl stora privata företag som kommunala vårdinrättningar har behov av kompetent personal inom området erfarna.