Om du funderar på att utbilda dig inom personal & lön är ett hett tips att bredda sina kunskaper eftersom det är vad som kommer efterfrågas i takt med att yrkesgruppen konkurrerar mer om marknadens lediga jobb. Möjligheterna att välja yrkesroll inom branschen är tämligen bred och man kan jobba såväl inom privat som offentlig sektor.

Områden inom personal & lönPersonal och lön

Det finns ett flertal områden att välja bland för den som funderar på en framtid inom personal- och lönebranschen. Det traditionella assistentjobbet är än i dag en återkommande roll på såväl mindre som större organisationer. Jobbar man mot personalfrågor handlar rollen främst om att assistera personal på arbetsplatsen i allt från till exempel semesterplanering till eventuella fackfrågor.

Den som satsar ännu högre kan kvalificera sig som personalchef med ett generellt ansvar för organisationens medarbetare. Anställningsprocesser så som intervjuer och titelbeskrivningar är också en återkommande arbetsuppgift inom personalyrket.

Jobbar man med lönefrågor har man något typ av ansvar för en verksamhets personallöner, allt som oftast handlar det om mycket administrativt arbete. Idag är dessutom rekryteringsbyråer (som anlitas externt av företag och organisationer vid personalrekrytering) populära arbetsplatser där man som utbildad inom området får fokusera sitt jobb på allt från att ta fram speciella yrkesprofiler, kandidater och arbetsbeskrivningar. Inom personal och lön så består en stor del av arbetet även av att tolka lagar för att ta fram korrekta avtal och så vidare.

Vad krävs av dig som person?

För den som vill jobba med personal och lönefrågor brukar det vara en fördel att ha en relativt bred kompetens. Ekonomi i kombination med personaladministration är gynnsamma områden att ha kunskap om. Det är också bra om man som person är intresserad av lagstiftning då arbetsfältet ofta inkluderar tolkningar av lagar och regler. Ordningsam och organiserad är nyckelegenskaper för den som ska jobba inom personal och lön, det gäller att ha struktur i sin arbetsvardag då det mer än ofta kommer att ha flera parallella projekt på sitt skrivbord.

Jobbar man med löner så är dessutom bestämda deadlines återkommande för varje månad, vilket gör att man bör tycka om att följa planering och agendor. Oavsett om man jobbar inom offentlig eller privat sektor, eller även rekryteringsbyråer så brukar ett yrke inom området nästan alltid handla om jobb i en grupp eller på en avdelning, vilket så klart innebär att man som person bör vara samarbetsvillig och tycka om att vara tillsammans med andra medarbetare.

Vad krävs för utbildning?Personal och lön 2

För att jobba som exempelvis löne- och personalassistent så krävs utbildning inom området för administration och personal. I takt med att löneprocessen har förändrats den senaste tiden och dessutom att våra lagar blivit aningen mer komplexa i och med EU och andra effekter av globaliseringen, brukar även ekonomistudier stå med som krav hos rekryterande företag.

Ett tips för den som vill jobba inom området är att bredda sina kunskaper, man kan eventuellt studera vid ett konkret personal/administrationsprogram på universitet och komplettera med fristående kurser i exempelvis ekonomi, redovisning eller organisation. De tidigare nämnda förändrade lagarna bidrar även till ett ökat behov av lagkunnig personal inom området så studier inom juridik kommer också bli mer efterfrågat inom den närmsta framtiden.

Framtiden för jobb inom personal & lön

Den svenska arbetsförmedlingen rapporterar att löne- och personalassistenter har relativt goda möjligheter att hitta ett jobb inom det kommande året. Det är fortfarande ett yrke som de flesta företag, mindre som större, har behov av. Dock ska det nämnas att jobbmöjligheterna inom yrkesgruppen kommer att minska inom ett längre tidsperspektiv på fem till tio år, dels på grund av att många väljer att läsa en utbildning inom området och dels för att de administrativa behoven på företag moderniseras och förändras.

För att förbättra sina möjligheter (om du planerar att börja studera nu) kan man med fördel bredda sina kunskaper genom att exempelvis studera ekonomi, juridik och redovisning. Även språkkunskaper har börjat efterfrågas så studier i allt från engelska till kinesiska kan vara väl meriterande. Redan idag skiljer sig möjligheterna att hitta ett jobb inom branschen mellan olika platser i Sverige, storstäderna har ett större behov än landsbygden även om det så klart också är en större mängd kandidater per ledigt jobb.