Inom många yrken och då kanske framför allt yrken där telefonen kan komma att vara en stor del av det dagliga arbetet så är telefonen en personalförmån. Den ingår med andra ord tillsammans med ett passande mobilabonnemang och får i de allra flesta fall även användas privat. För dig som arbetar inom ekonomi så är detta sannolikt något du kommer stöta på. Vissa tycker det är skönt att ha allt samlat på samma ställe medan andra anser det vara skönt att kunna stänga av jobbtelefonen och ha en separat telefon med ett separat mobilabonnemang på helger, kvällar och under ledighet.

Vad du än anser fungerar bäst och hur du än väljer att göra så finns det vissa saker att tänka på. En mobiltelefon kan till exempel komma att kosta dig trots att den ska ingå som en del av din lön. Det kan därför vara intressant att jämföra andra alternativ.

Telefonen kan komma att förmånsbeskattas

Det har under många år varit något otydligt vad som gäller för anställda och arbetsgivare där en telefon med mobilabonnemang ingår som en löneförmån. Vissa har ansett att om telefonen även används privat så borde den förmånsbeskattas. I slutet av 2014 kom Skatteverket med ett förtydligande ställningstagande där de slår fast att telefonen inte behöver förmånsbeskattas om:

  1. Arbetsgivaren betalar en fast avgift för abonnemanget samtidigt som det inte går att urskilja privat användande från användande i tjänst
  2. Det är av “väsentlig betydelse för att en anställd ska kunna utföra sina arbetsuppgifter” även utanför de ordinarie arbetstiderna.

Om dessa faktorer inte är uppfyllda och telefonen ändå används utanför arbetstid så ska telefonen och medföljande mobilabonnemang räknas som en förmån och beskattas därefter. Detta gäller även mobilabonnemang och hårdvara för mobila bredband, surfplattor och datorer.

Jämför andra alternativ för privat användning

För att undvika att förmånsbeskattas för mobiltelefonen så kan det vara intressant för dig som anställd på ett företag som erbjuder mobiltelefon och mobilabonnemang som löneförmån att själv undersöka alternativ för privat användning. Då du endast kommer att använda telefonen när du inte jobbar så är det viktigt att du anpassar ditt letande efter detta. Med en så pass låg förbrukning av samtal, sms och surf som du sannolikt kommer att ha kan ett mobilabonnemang med fria samtal och sms (vilket är mycket vanligt) ge dig en högre kostnad än nödvändigt.

Att hitta det billigaste abonnemanget kan underlättas genom att jämföra flera mobilabonnemang samtidigt vilket du kan göra på https://www.mobilabonnemang.se. På så vis kan du fylla i dina preferenser och ställa erbjudanden från flera operatörer mot varandra utan att behöva lägga massvis med tid på att besöka dem en i taget.

Mobilabonnemang som personalförmån