Den här branschen är tämligen bred och kan innebära en rad olika arbetsuppgifter och roller i ett företag eller i en organisation. Att jobba med marknadsföring handlar mycket om strategi och planering för att på bästa sätt profilera företaget och ge goda förutsättningar till en lyckad försäljning och ett gott anseende. Roller inom marknad handlar även till stor del om ekonomi då man lägger upp företagets marknadsaktiviteter utifrån den budget man har att jobba med. PR står för Public Relations och innebär i stora drag att man på olika sätt jobbar mot allmänheten, andra organisationer och media för att bygga upp relationer med omgivningen.

Marknad och PR

Områden inom marknad och PR

Inom marknadssektorn finns det en hel del olika roller och områden att jobba med, som marknadschef har man exempelvis ett generellt ansvar över hela företagets marknadsaktiviteter och marknadsföring. Under marknadschefen finns sedan flera inriktningar, det kan vara allt från assistent där man bistår marknadschefen på olika sätt till mer koordinerande roller där man fungerar lite som ”spindeln-i-nätet” när det gäller kampanjer och aktiviteter.

Reklambranschen bör också nämnas som en gren inom marknadsföringsområdet, här arbetar man istället externt mot företag. När man jobbar med PR kan det vara på en byrå som en extern hjälp för företag eller inom en verksamhet där man exempelvis kan ha ansvar för speciella event eller presskontakter. Ett bra exempel på hur PR fungerar är ”showrooms”, som fungerar som en slags mötespunkt där företaget presenterar sina produkter till pressen eller klassiska pressreleaser där företag går ut med information kring något (främst riktat mot pressen).

Idag är såklart sociala medier ett viktigt inslag inom detta område, stora företag efterfrågar bland annat sociala media-managers som ansvarar för all kommunikation i dessa kanaler.

Vad krävs av dig som person?

För den som vill jobba inom marknad och PR krävs ett relativt stort intresse för media och även företagande. Om man är social och inte allt för blyg har man oftast lite lättare att känna sig bekväm i rollen då det handlar om mycket kontakt med andra och framförallt en hel del relationsbyggande. Stresstålig är en annan viktig egenskap, framför allt om man jobbar med kampanjer som nästan alltid handlar om strikta deadlines att följa.

Idag handlar marknadsföring och PR till stor del om nätet och allt som försiggår online, detta medför självklart att ett visst intresse för nya medier krävs för att personen ska lyckas i sin arbetsroll. Med tanke på marknadsföringens breda bransch är det också en fördel om man inte enbart fokuserar på att bli duktig på ett område utan breddar sina kunskaper. Dagens marknad och PR handlar till stor del om en interaktiv kommunikation där man både jobbar ”offline” och ”online” och både kommunicerar till och med sina kunder.

Vad krävs för utbildning?

För att jobba inom marknad och PR brukar man studera antingen företagsekonomi (där man på universitetsnivå brukar välja inriktning marknadsföring efter några terminer) eller någon yrkesinriktad utbildning med fokus på marknadsföring eller PR. Den som vill rikta in sig på de högre posterna inom området bör absolut se till att ha någon typ av ekonomisk utbildning med ekonomi. Det finns även speciella utbildningar för den som är intresserad av att jobba med sociala medier och med tanke på områdets popularitet brukar företag ofta kräva meriterande utbildningar.

Marknadsföring är otroligt viktigt för företag inom finanssektorn. Detta gäller framför allt på marknader med hög konkurrens. Ett tydligt exempel på en sådan marknad är marknaden för lån och krediter. Långivare jämförs konstant med varandra för att hitta den lägsta räntan och de bästa villkoren. Konkurrensen är så pass stor att jämförelsetjänster som Låneguiden.se drar stora mängder besökare som snabbt vill hitta den bästa banken eller långivaren.

Att arbeta med PR och marknadsföring på en så konkurrensutsatt marknad kan vara svårt men även spännande och mycket lärorikt. Här är dock rätt utbildning ett måste. Utan rätt kunskaper kommer finansföretag aldrig att se dig som personen som ska hjälpa dem vinna kundernas förtroende.

Framtiden för jobb inom marknad & PR

Intresset för att jobba med marknadsföring och PR är stort och har varit så under en längre tid. Fördelen med branschen är de senaste årens teknologiska utveckling, vilket har bidragit till att företag och verksamheter idag har ett stort beroende av duktiga medarbetare som hanterar området både ”offline” och ”online”. Det finns dessutom fler grenar inom branschen idag vilket innebär att stora företag behöver tillsätta en rad olika roller och team. Lediga tjänster tillsätts dock tämligen omgående och konkurrensen är oerhört stor.