Idag jobbar de flesta som har revision som sitt arbetsfält på en specialiserad revisionsbyrå där man arbetar med redovisningsuppdrag från externa kunder (det vill säga företag och organisationer). När det gäller utbildning ligger revision inom området för ekonomi där man sedan väljer att specialisera sig inom just revision och redovisning. Idag kan svenska aktiebolag välja huruvida de ska ha en intern anställd revisor eller inte, vilket till viss del även påverkat arbetsmarknaden och konkreta behov av revisorer.

Områden inom revisionRevision

När man jobbar som revisor på en revisionsbyrå eller inom en organisation har man olika arbetsuppgifter på sitt schema. Man ska bland annat granska verksamhetens redovisning och jobba strikt för att se till att den görs helt enligt de svenska regler och lagar som finns stiftade. Idag brukar även revisorer med ett relativt br
ett kunskapsfält vara efterfrågat då många revisionsroller berör andra närliggande områden som riskhantering, hållbarhetsredovisning och andra viktiga miljöfrågor. Många företag tar även hjälp av revisorer när det gäller skattefrågor, i många fall kan det vara en revisors främsta arbetsuppgift.

Den ökade globaliseringen har medfört att skattepolitik och skatteregler förändrats, framför allt för större bolag med verksamhet utanför Sveriges gränser. Såväl privat som offentlig sektor är beroende av redovisning och revision, vilket gör att arbetsmarknaden är relativt öppen och som yrkesutövare kan man söka sig till både kommunala inrättningar som privata företag, större som mindre. Controller är ett annat populärt område inom revision där man använder siffror för att rapportera antingen om gången tid eller framtiden i en verksamhet.

Vad krävs av dig som person?

När man jobbar med redovisning och revision krävs en god analytisk förmåga och framförallt ett stort intresse för matematik och siffror. Det är dock viktigt att tänka på att man bör ha en förståelse för en organisations helhet och andra områden då redovisningen spelar på verksamheten i sin fullo, bred kompetens är uppskattat. I de flesta fall jobbar man på en avdelning tillsammans med andra revisorer och det brukar alltid vara till sin fördel att kunna visa prov på samarbetsvillighet och teamkänsla.

Ett intresse för svensk lagstiftning och skattesystem är en fördel när man väljer att jobba inom området för revision då yrket grundar sig på att man som revisor är expert inom dessa ämnen och har möjlighet att ge goda råd till kunder.

Vad krävs för utbildning?

För att jobba inom redovisning och revision ska man välja ett företagsekonomiskt utbildningsprogram (civilekonom) där man studerar både företagsekonomi, statistik och skatterätt. På universitetsnivå kommer man sedan efter ett par terminer att kunna välja inriktning och i detta fall är det redovisning som blir studentens huvudämne. Det finns även andra yrkesförberedande kurser som ger möjlighet att arbeta inom området för redovisning men för att ansöka om att bli registrerad som auktoriserad revisor måste man antingen ha en avlagd högskoleexamen eller varit yrkesverksam under ett visst antal år.

Idag finns även titeln ”godkänd revisor” att ansöka i ett första steg för att sedan ansöka om att skriva revisorsexamen på högre nivå (vilket innebär ”auktoriserad” revisor).

Framtiden för jobb inom revision

När det gäller efterfrågan hos företag och organisationer på revisorer så säger rapporter att den kommer hålla sig stabil inför den närmaste tiden. Däremot ska nämnas att arbetsmarknaden förändrats något i och med olika politiska tilltag som exempelvis den avskaffade revisionsplikten vilket innebär att små aktiebolag inte behöver ha en revisor.

Revisionsyrket är omtyckt och allt fler väljer redovisning som inriktning i sina studier, vilket gör att konkurrensen om jobben är relativt hård men ett tips är att skaffa sig erfarenhet under studierna då jobbmöjligheterna brukar vara större om man har viss yrkeserfarenhet. Arbetsmarknaden för revisorer skiljer sig också åt mellan städer och geografiska delar i landet, storstäderna har ett större utbud av jobb än landsbygden.