Historieämnet har inom vetenskapen ofta dominerats av historien om kungar och krig och mindre har sagts om den vanliga människan. Bland annat detta är det specifika med ekonomisk historia. Det handlar om ekonomi, inte bara i ett större, utan också i ett mindre perspektiv. Hur har man fördelat resurser och hur har man tillgodosett olika behov i samhället under olika tider? Det är frågan man arbetar med.

Vad är ekonomisk historia?

I ämnet ekonomisk historia har man i regel två angreppssätt på sina studieobjekt. Dels använder man den historiska vetenskapens verktyg för att undersöka ekonomiska förhållanden, dels använder man nationalekonomins verktyg för att titta på historien. Det är alltså en i grunden korslagd vetenskap som tar två vetenskapliga discipliner och för dem samman med varandra. På detta vis vill man få andra perspektiv än de som uppstår i disciplinerna skilda från varandra. I Sverige har ekonomisk historia som vetenskapligt ämne funnits sedan tidigt 1900-tal.

Underämnen

I den vetenskapliga disciplinens ekonomisk historia undersöker man historien ur ekonomihänseende hos fenomen som bland annat banker, nationalstater, finanser och institutioner. Det finns underdiscipliner som undersöker jordbrukets ekonomiska historia, migrationshistoria, handelshistoria, och social historia, det vill säga den ekonomiska historien sedd ur ett vardagsperspektiv för vanliga människor. På så sätt är det en breddning både av nationalekonomin och historieämnet. Det är en disciplin som kan gå in i och ut ur många olika perspektiv och på så sätt komma med nya insikter.

Lärosäten

Ekonomisk historia kan läsas på flera universitet och högskolor runtom i Sverige och har lite olika inriktningar på de olika lärosätena. I Lund får du på grundkursen till exempel fokusera på u-länders ekonomiska historia, teknisk och social utveckling, integration i Europa och kolonialism respektive globalisering. Detta är bara ett axplock av de underämnen som finns i Lund på den ekonomiska historian. Om du vill veta mer om detta kan du besöka Lunds Universitets hemsida och klicka dig fram till ”Ekonomisk historia”.

Ekonomisk historia finns, förutom i Lund, också på Stockholms universitet, i Göteborg, Uppsala, Umeå, Växjö, Karlstad och Norrköping. Vissa av dessa utbildningar kan du, åtminstone som fristående kurser, läsa på distans. Andra måste du läsa på plats. Om du vill ha en översikt av utbudet i Sverige kan du söka på ekonomisk historia på antagning.se. Där finns alla universitetsutbildningar i Sverige och det är också där du söker till dem. Ekonomisk historia är ett mycket intressant ämne med många områden där det gör nytta.