Begreppet logistik känner nog de flesta igen. Reflektionen blir ofta transporter, flöden och lagerhållning. Vad logistiken egentligen innebär och vad den kan sägas handla om rent praktiskt är det dock förmodligen färre som vet. En del av logistikens principer, dess historia och framtid kommer att presenteras i denna artikel. För i ett alltmer globaliserat, rörligt och kostnadseffektiv företagsklimat blir logistiken viktig. Den har kommit för att stanna, lasta av, lagerhålla och distribuera olika typer av varor och flöden. Logistiken sätter världen i rörelse.

Logistikens historik

Historiskt har begreppet logistik uppkommit som fackämne inom den militära sektorn under 1800-talet. Napoleon ska ha varit den första personen som instiftade en specifik militärtjänst kallad ”Générale de Logistique”. Fritt översatt betyder det logistikgeneral. På de olika stridsfronterna blev det en absolut nödvändighet att kontrollera olika typer av flöden och tillförseln av mat, ammunition, drivmedel och andra förnödenheter till soldater och civila. Idag känner vi igen begreppet då det förknippas med kunskapen om att organisera och leda materialflöden, vilka sedermera är kopplade till resurser, material, information och monetära flöden.

Logistiken kan sägas höra samman med industrialiseringen, urbaniseringen och kapitalisering. Idag finns det fyra förgreningar inom logistiken. Transport och lageroptimering, materialadministration, logistikstrategi och supply chain managment. Transport och lageroptimering handlar om att effektivisera och optimera exempelvis paketering, lagerhållning och transporter. Materialadministrationen ska säkerställa kvalitet, punktlighet och service. Från ax till limpa – från råvara till slutkund. Logistikstrategi ska säkerställa produktionen i relation till kundorder – varken mer eller mindre. Supply chain management är det senaste tillskottet inom logistiken och innebär att man lägger produktionen i kostnadseffektiva länder, men behåller företagets kärnkompetens.

Framtidens logistik – utbildning, jobb och framtid

Ska man vara spjutspetsen inom logistiken bör man vara vass, snabb och flexibel. Framtidens logistik kommer att handla mycket om information, rörlighet och organisation. Utbildningar inom logistik kommer troligtvis att öka i framtiden, då det är ett så pass viktigt ämne. Likt andra ekonomiyrken som bank och finans eller revision är yrket här för att stanna. Supply chain management är troligen något som kommer bli allt viktigare. Att behålla företagets kärnkompetens, till exempel genom identifikation och behållning av nyckelpersoner med expertkunskap. Även transport och lageroptimering är ett ämne som ligger rätt i tiden, eftersom e-handel växer sig starkare på marknaden och tekniken utvecklas i rekordfart.

En rörlig arbetskraft, produktion och tillverkning leder till att logistiken måste vara minst lika flexibel och rörlig. Annars kommer den inte vara helt optimerad för att vara så kostnadseffektiv och organiserad efter resurs, arbetskraft och produktion som möjligt. Idag finns även ett element av kundpåverkan på hur framtidens logistik kommer att se ut. Kundmedvetenheten har ökat, och miljömedvetenheten likaså. Förmodligen kommer kunderna vilja se fler logistiska lösningar som tar hänsyn till miljö, människa och djur.