Som arbetstagare är det i dagens läge nästintill obligatoriskt att vara medlem i ett fackförbund. Enligt det utrikespolitiska institutet Landguiden är idag ca 70% av anställda svenskar fackligt anslutna. Fackförbund finns inom alla områden för alla typer av anställda och det spelar ingen roll vilken slags utbildning du har. För verksamma inom ekonomi finns flertalet alternativ och du kan därför på den här sidan läsa mer om vad du ska tänka på när du väljer ditt fackförbund.

Du kan även läsa om vad ett fackförbund egentligen gör och på vilket sätt de hjälper både arbetstagare och studenter. Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig göra rätt val så att du får den hjälp du vill ha när det behövs.

Hur ett fackförbund kan gynna dig som arbetstagare

Som arbetstagare kan det vara lätt att få bilden av fackförbund som en organisation som agerar i det dolda och det stämmer till viss del, det kan ibland vara svårt att märka av fackförbundens arbete. Tittar du däremot ur ett större perspektiv så inser du snart att fackförbund påverkar det mesta på arbetsplatsen och mycket av det som rör dina arbetsförhållanden.

Detta då fackförbunden är de som tecknar kollektivavtal med arbetsgivare. I kollektivavtal finns vanligtvis krav på löneförhållanden, jämställdhet och arbetsmiljö men även saker som semester och möjligheter till vidareutbildning. Går arbetsgivaren med på att teckna kollektivavtal med fackförbundet så är de också förpliktigade att följa dessa regler och bestämmelser. Skulle de brytas så är fackförbundet din representant och du själv slipper ta upp striden mot arbetsgivaren.

Ditt fackförbund kommer också kunna ge dig personlig rådgivning och hjälp vid eventuella problem eller tvister och skulle du bli arbetslös så kan du utöver A-kassan få extra ekonomiskt stöd från fackförbundet.

Även ekonomistudenter kan dra nytta av fackförbund

Studerar du inom det ekonomiska området så finns det stora fördelar med att gå med i ett fackförbund. Ett fackförbund är nämligen inte bara ett stöd åt nuvarande arbetstagare utan även framtida arbetstagare, det vill säga studenter. Som student kan du få stöd inför arbetsintervjuer, granskning av CV, stipendier och självklart stöd om du skulle arbeta extra under din studietid.

UNIONENPriserna för att bli medlem i ett fackförbund som student är ofta väldigt låga. Unionen, ett av Sveriges största fackförbund erbjuder till exempel medlemskap för studenter för endast 100kr för hela studietiden, oavsett längd, studiefart och vad du studerar.

Jämför fackförbund innan du bestämmer dig

Då valmöjligheterna bland fackförbund för verksamma inom ekonomi är många så rekommenderar vi att du gör en jämförelse av fackförbund. Det gör du enklast via en jämförelsetjänst som till exempel Fackförbund.com Genom att göra en jämförelse så kan du hitta det fackförbund som passar dig allra bäst. Du kan enkelt jämföra de punkter som du själv anser vara viktigast och på så vis få det stöd du behöver när det behövs.

Hitta rätt fackförbund