Som arbetsfält är nationalekonomi brett och intressant där man ges möjlighet att arbeta med en rad olika typer av områden. Man har dessutom fördelen att kunna välja på en mängd varierande typer av arbetsplatser som kan vara allt från större myndigheter och internationella roller till försäkringsbolag och bolag inom bank & finans. I och med Sveriges närvarande i EU så har även området för svenska nationalekonomer vuxit till att många gånger handla om ett perspektiv även utanför de svenska gränserna. Det är en större konkurrens om jobben idag än för några år sedan, men samtidigt skapas det fler jobb än tidigare.Nationalekonomi

Områden inom nationalekonomi

Som nationalekonom arbetar man främst med att ta fram ekonomiska utredningar, prognoser och analyser i samhällsinriktad form som går in på olika områden. Nationalekonomer använder sig av speciella typer av metoder för att analysera ekonomin och ta fram slutsatser byggda på resultaten. Mycket av yrket handlar om teorier och matematiska modeller som tillsammans med införskaffad information ger möjlighet att presentera förslag på åtgärder.

Du kan exempelvis jobba som makroanalytiker och analysera en speciell och konkret företeelse inom ett mer storskalat område, som ränteanalytiker där du analyserar centralbankernas räntor i förhållande till exempelvis större händelser eller som ekonometriker där du forskar kring statistiska metoder. Vissa nationalekonomer arbetar på banker där man tar fram analyser och prognoser baserade på samhällets läge, andra väljer en karriär inom universitetsvärlden och en del inriktar sig mot EU och en mer internationell roll.

Vad krävs av dig som person?

Som nationalekonom krävs att man har en analytisk förmåga att se på siffror och matematiska uträkningar i en speciell angiven situation. Man bör ha lätt för att räkna och dessutom kunna fokusera på det som är väsentligt i sammanhanget. Ett allmänt intresse för omvärlden brukar alltid vara en fördel för yrkesutövare inom nationalekonomi då det handlar om att införskaffa sig information som sedan sätts in i anpassade teoretiska modeller.

Som nationalekonom arbetar man oftast inom en grupp eller avdelning och det är en fördel om man tycker om att arbeta med andra människor. Viss stresstålighet kan krävas i jobbet som nationalekonom beroende på vilken typ av arbetsplats man jobbar på. Har du ansvar för räntor kan det exempelvis bli en stressad miljö om något drastiskt händer i världen och räntorna förändras – då kan du förväntas vara förberedd på att ge såväl förklaringar och presentera rapporter på kort tid.

Vad krävs för utbildning?

För att kunna jobba med nationalekonomi krävs att du har en bevisad civilekonomexamen i nationalekonomi från Stockholms Universitet t.ex. eller utländska (i de fall det accepteras och kan översättas korrekt). Inom utbildningen ges man kurser i företagsekonomi, statistik, ekonomistyrning och nationalekonomi och väljer man att gå ett program (istället för kurser) kan man oftast välja in andra mindre kurser vid sidan om.

Som nationalekonom är det en fördel att kunna språk, därför brukar det rekommenderas att lägga till språkstudier i den mån man har möjlighet inom utbildningen. Samhällsinriktade kurser kan också med fördel studeras och brukar vara uppskattat från arbetsgivare som letar efter kompetent personal.

Framtiden för jobb inom nationalekonomi

Även om nationalekonomer för några år sedan hade det aningen lättare att hitta jobb så har ändå nyexaminerade ekonomer med just denna inriktning lite bättre förutsättningar än övriga civilekonomer. Även om fler kommer slåss om jobben så skapas det också fler jobb inom branschen.

Civilekonomer med studier i nationalekonomi har enligt rapporter stora fördelar för att göra karriär inom statsförvaltningen där man idag har ett relativt stort behov av framför allt utredare av olika slag. Även företag och bolag inom den privata sektorn efterfrågar idag studenter med nationalekonomi och statistik i bagaget.

I och med det svenska medlemskapet i EU finns flera olika arbetsuppgifter för svenska nationalekonomer i EU:s administration. Den internationella fokusen gör även att framtiden för nationalekonomer i Sverige gynnas då arbetsmarknaden blir bredare och betydligt mer varierad. Det kan vara allt från arbeten inom kommissionen, i den Ekonomiska ekonomiska och sociala kommittén eller i den Europeiska investeringsbanken.