Att jobba inom bank och finans innebär att man ofta har en hel del kontakt med kunder och omgivningen i sitt dagliga jobb med ekonomi. Många utbildade studenter väljer att jobba inom bank och finans just för områdets många och varierade möjligheter och arbetsfält. Kundkontakt där rådgivning och service hör till de vanligaste uppgifterna och andra mer djupgående analytiska arbetsuppgifter är bara några i raden av möjligheter att jobba med för den som väljer detta yrkesområde.

Områden inom bank och finans

Bank och finansBanktjänsteman är ett av områdets konkreta yrken som passar ypperligt för den som utöver sitt ekonomiska intresse även gillar att ha kontakt med kunder och omgivning. Inom det här jobbet gör man allt från analyser till konkret rådgivning och man säljer även produkter som banken erbjuder i form av försäkringar, lån, fonder etcetera. Idag kan banktjänstemän jobba både på ett fysiskt bankkontor eller på en ”telefonbank” eller ”internetbank” där man inte möter kunden rent fysiskt men via dator, mejl och post. Man kan också jobba som pensionsrådgivare där man har pensionsekonomi som arbetsuppgift.

Jobbar du som privatekonomisk rådgivare är du främst en rådgivare och vägledare i kundens vardag. Då fokuserar man på kundens ekonomiska situation när man tar fram direkta analyser och ekonomiska rekommendationer. Det kan handla om allt från husköp och placering av sparade pengar till familjerättsliga frågor.

På bankernas huvudkontor kan man jobba som ”företagsekonomisk rådgivare” där man ger råd till företag, har hand om kreditärenden och mycket annat.

Vad krävs av dig som person?

För att jobba som banktjänsteman krävs att man har ett serviceinriktat fokus där man förstår det viktiga för verksamheten i att skapa goda och fungerande kundrelationer. I jobbet kommer man att möta många människor med olika behov och önskemål och det är därför viktigt att man besitter förmågan att anpassa erbjudanden efter behov. Det är också av betydelse att kunna jobba i grupp med andra och att vara samarbetsvillig när det gäller uppgifter.

Självfallet bör man tycka om ekonomi rent generellt som ämne och man ska vara medveten om att de flesta uppgifter handlar om siffror och visst analytiskt arbete. Den som har kunskap om och framför allt ett intresse för företagande har ett försprång när det gäller jobb inom bank och finans inriktade mot just handel och bolagsfrågor.

Vad krävs för utbildning?

För att jobba med bank och finans krävs utbildning inom ekonomi och på universitetsnivå är det då företagsekonomi som gäller för att fylla de satta kunskapskraven. Man kan välja att studera en grundlig ekonomiexamen inom företagsekonomi eller att ta en examen med någon specialiserad inriktning som exempelvis marknadsföring eller nationalekonomi.

Det finns även andra ekonomikurser utöver universitetsutbildningar som ger en förberedande grund för den som vill jobba med bank och finans, men på grund av den tätnande konkurrensen med många studenter och kandidater om jobben är det idag många arbetsplatser som kräver högskoleexamen. Många väljer också att läsa en kompletterande masterutbildning inom något av ekonomiämnets inriktningar, bland annat samarbetar många svenska universitet med utländska utbildningar.

En erfarenhet och utbildning från ett annat land är alltid ett uppskattat inslag på ett CV och språkkunskaper kan många gånger vara avgörande för huruvida man blir erbjuden ett jobb eller inte.

Framtiden för jobb inom bank & finans

Svenska arbetsförmedlingen bedömer att det i den närmsta tiden och fem till tio år framöver kommer vara tuff konkurrens om marknadens jobb för just banktjänstemän. Kraven på eftergymnasial utbildning, helst på universitetsnivå kommer bli ännu mer vanligt än idag. Jobben finns i större mängd i de svenska tätorterna än ute på landsbygden.

Som nyexaminerad student ska man tänka på att erfarenhet i många fall kan vara viktigare än själva titeln – det är viktigare att skaffa sig kunskap och praktisk vana från yrket än att få sitt första jobb på drömarbetsplatsen. Med erfarenhet i ryggen kan man sedan sakta men säkert ta sig uppåt och styra sin karriär i den riktning man önskar. Har man språkkunskaper och exempelvis utbildning med sig från utlandet kan det vara till sin fördel då många svenska företag ingår i globala organisationer där internationella profiler efterfrågas.