Att arbeta som skattehandläggare till yrket innebär att du hjälper och ser till att både privatpersoner och företag betalar skatter som de bör. Du kommer dagligen utreda ärenden som du analyserar innan slutligt beslut fattas när det kommer till skattebiten. En av de kanske vanligaste uppgifterna i yrket är att granska inkomstdeklarationer från svenska medborgare, men även momsredovisning från företagen är en grund.

Framtiden för skattehandläggare

Som skattehandläggare arbetar du för staten och då närmare bestämt på Skatteverket, vilket är vår svenska myndighet för delar som skatt, bouppteckning och folkbokföring. Just nu finns det runt 40 olika skattekontor utspridda runt om i Sverige. När det kommer till jobbmöjligheter för

Foto: Roland Magnusson/Shutterstock.com

skattehandläggare i framtiden bör de nog ändå ses som tämligen goda. Du kommer nämligen efter dina studier ha en användbar och bred bas som gör det möjligt för dig att arbeta inom flera olika finans- och ekonomiområden.

Vilka egenskaper bör en skattehandläggare ha?

Det är otroligt viktigt att ha ett analytiskt intresse eftersom det handlar om att kunna se olika samband, se vilka konsekvenser som kan följa samt ta beslut utifrån dessa aspekter. Du bör även ha en god förmåga att kommunicera såväl skriftligt som muntligt. Att arbeta i team är en daglig företeelse för dig som skattehandläggare och det är därför viktigt att du gillar samarbete och utvecklingsarbete i grupp. Kreativitet är aldrig en dålig egenskap, inte heller i detta yrke där förslag på förbättringar uppskattas.

Studera till skattehandläggare

Det finns olika sätt att ta sig fram till yrket skattehandläggare. Du kan välja att läsa fristående kurser i ekonomi eller gå en ekonomiutbildning på ett universitet eller en folkhögskola. I vissa fall kan även andra typer av kurser som ges av exempelvis privata lärosäten också vara ett alternativ. Civilekonomiprogrammet är dock det kanske mest fulländade där du får en komplett ekonomibas där du väljer huvudämne och sedan specialiserar dig. Vid kommande studiepraktik under utbildningen kan du exempelvis välja att bli placerad på något av våra svenska skattekontor. Utbildningen är dock inte bara lämpad för dig som vill bli Skattehandläggare. Den är lika bra för blivande nationalekonomer eller personer som vill jobba med revision.

Du hittar civilekonomiprogrammet på alla våra svenska universitet och du ansöker vanligtvis för att starta utbildningen under hösten. Huruvida du kommer in eller inte grundas på dina betygspoäng och hur många ansökande elever det finns till utbildningen. Det varierar även lite hur många elever som tas in på varje program lärosäten emellan. Kommer du inte in på programmet är ett tips att börja läsa fristående kurser – se dock till att göra detta i dialog med en studievägledare för att säkerställa att du väljer rätt kurser.