Svenskarna lånar allt mer. Lån till bostäder, renovering, och fordon. Till och med lån till resor ökar. För att i framtiden kunna hantera den stora ökningen av lån kommer det krävas mer arbetskraft på banker och hos långivare. De senaste åren har det annars varit hög konkurrens för jobb på bank.

Genomsnittssvensken lånar allt mer

Under 2017 lånade svenskarna 19,5 procent mer till renoveringar i hemmet jämfört med föregående år. Det genomsnittliga lånebeloppet till kontantinsats till bostaden ökade med drygt 30 procent. Totalt sett ökade det genomsnittliga lånebeloppet med nästan 12 procent under 2017.

Det populäraste att låna pengar till är bostäder, renovering och fordon. Men även resor har blivit allt populärare att låna till de senaste åren.

Låneökningen öppnar upp för fler jobb

Ju fler svenskar som lånar pengar desto mer arbetskraft kommer behövas. Arbetskraften krävs för att kunna svara på kundernas frågor och funderingar, handläggningen av ansökan tar även den tid. Det kan leda till ökade jobbmöjligheter på banker och hos andra långivare.

I dagsläget är det många som utbildar sig inom ekonomi, det innebär att konkurrensen idag är tuff. Många söker jobben som kommer ut. Men fortsätter fler svenskar att ta lån kan det vara en tidsfråga innan jobbmöjligheterna blir ljusare.

Amorteringskrav uppges vara anledningen till att fler tar lån

Det amorteringskrav som infördes 2016 uppges vara en anledning till att allt fler tar lån. Efter att kravet infördes ökade blancolånen kraftigt. Många tog lånen för att finansiera kontantinsatsen vid bostadsköp. Detta har varit vanligt bland yngre människor. Av alla blancolån som tas av personer under 29 år används 20 procent till att finansiera kontantinsatsen.

Hur stark kopplingen är mellan amorteringskravet och ökningen av blancolån har Riksbanken inte analyserat närmare och man uppger att det kan finnas flera möjlig orsaker. Man utesluter dock inte att amorteringskravet kan ha någonting med det att göra.

Ökning av snabblån innebär ökade jobbmöjligheter på banker